Retail

Codul de etică al profesorului este în dezbatere publică

Ministerul Educaţiei a lansat dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, care impune cadrelor didactice să respecte valori şi principii precum ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor şi să elimine orice activităţi care generează corupţie, printre care: fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial; traficul de influenţă şi favoritismul; oferirea de meditaţii contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere.Imagini pentru elevi

Proiectul prevede că personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii: imparţialitate şi obiectivitate; independenţă şi libertate profesională; responsabilitate morală, socială şi profesională; integritate morală şi profesională; confidenţialitate şi respectul pentru sfera privată; primatul interesului public; respectarea şi promovarea interesului superior al educabilului (elevului, n.r.); respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; respectarea autonomiei personale; onestitate şi corectitudine intelectuală; atitudine decentă şi echilibrată; toleranţă şi încurajarea diversităţii; autoexigenţă în exercitarea profesiei; interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care îşi desfăşoară activitatea; implicare în democratizarea societăţii.

În relaţiile cu elevii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită pentru ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a acestora, prin: supravegherea pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia; monitorizarea, semnalizarea şi interzicerea agresiunilor verbale şi/sau fizice şi a tratamentelor umilitoare/degradante asupra elevilor; asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestora; combaterea oricăror forme de abuz; interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu educabilii, se mai arată în proiect.

Cadrele didactice sunt obligate să elimine orice activitate care generează corupţie, precum fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea; traficul de influenţă şi favoritismul; oferirea de meditaţii contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere, potrivit proiectului.

De asemenea, profesorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi să promoveze principiile educaţiei incluzive, precum şi să susţină demnitatea şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev. În relaţia cu părinţii/tutorii legali, personalul didactic trebuie să respecte, potrivit Codului, următoarele norme de conduită: stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi a unei comunicări deschise; confidenţialitatea informaţiilor şi datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie; nu acceptă sau impune, în relaţia cu părinţii/tutorii sau susţinătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite; poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere cele deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor non-gratuite.

Codul mai prevede că în relaţiile profesionale colegiale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită: asigurarea respectului reciproc, orice acţiune trebuie întreprinsă cu onestitate intelectuală şi morală; exercitarea solidarităţii între colegi, în situaţii în care interesul comun al educaţiei trebuie apărat; susţinerea cooperării şi sprijinului reciproc în activităţile de predare-învăţare şi în apărarea intereselor profesionale; toleranţa diferenţelor şi evitarea denigrării; respectul sferei private; încurajarea competiţiei loiale; semnalizarea fraudei intelectuale şi a plagiatului; evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi.

Totodată, personalului didactic îi este interzis, în exercitarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, să folosească dotările şi baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte; să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale; să organizeze activităţi care pot pune în pericol vădit siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ; să consume substanţe psihotrope, etnobotanice şi/sau alcool; să încurajeze consumul de substanţe psihotrope, etnobotanice şi alcool de către elevi; să organizeze pariuri şi jocuri de noroc, se mai arată în proiect, conform observator.tv.

Codul prevede că orice persoană implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică. Sesizările trebuie făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică, potrivit proiectului. Sesizările pot fi individuale sau colective şi primesc un număr de înregistrare care se comunică persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică trebuie să dea un răspuns oficial, precizează Ministerul Educaţiei.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni- cum se vor modifica temperaturile

Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani se anunta unul variabil, in conditiile in care dupa data de 8 noiembrie valorile termice vor scadea brusc in majoritatea zonelor tarii, pana pe 13 noiembrie cand vremea se incalzeste, releva prognoza de specialitate publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru intervalul 7 – 20 noiembrie, citeaza Agerpres. Probabilitatea de precipitatii se va mentine ridicata la nivel national, in timp ce la munte va ninge.

In Banat, pe parcursul primei saptamani valorile termice vor scadea de la o zi la alta, astfel ca vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an, cu precadere in intervalul 9 – 11 noiembrie. In medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 10 grade, iar cele minime intre 0 si 6 grade, valori mai scazute, preponderent negative, urmand a se inregistra in dimineata zilei de 11 noiembrie. Incepand cu 13 noiembrie, temperatura aerului va fi in crestere, ajungand la valori peste cele normale in a doua decada de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 12…15 grade si minime de 4…6 grade, in medie regionala. Probabilitatea pentru ploi se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani si vor fi intervale in care se vor cumula cantitati de apa mai importante. In zilele cele mai reci vor fi posibile trecator si precipitatii mixte in zonele deluroase.

In Crisana, in prima saptamana, valorile termice vor scadea de la o zi la alta, astfel ca vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an, cu precadere in intervalul 9 – 11 noiembrie; in medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 10 grade, iar cele minime intre 0 si 5 grade, valori mai scazute, preponderent negative, urmand a se inregistra in dimineata zilei de 11 noiembrie. Incepand din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi in crestere, ajungand la valori peste cele normale in a doua decada de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 11…14 grade si minime de 3…5 grade, in medie regionala. Probabilitatea pentru ploi se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani si vor fi intervale in care se vor cumula cantitati de apa mai importante. In zilele cele mai reci, vor fi posibile trecator si precipitatii mixte in zonele deluroase.

In Transilvania, pe parcursul primei saptamani, valorile termice vor scadea de la o zi la alta, astfel ca vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an. In medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 8 grade, iar cele minime intre 0 si 4 grade, valori mai scazute, preponderent negative, urmand a se inregistra in diminetile de 11 si 12 noiembrie. Incepand din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi in crestere treptata, ajungand la valori usor peste cele normale in a doua decada de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 8…12 grade si minime de 0…3 grade, in medie regionala. Probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata in majoritatea zilelor din intervalul de referinta si vor fi perioade in care vor fi posibile cantitati de apa mai importante. Intre 9-11 noiembrie se vor semnala si precipitatii mixte.

In Maramures, pe parcursul primei saptamani, valorile termice vor scadea de la o zi la alta, astfel ca vremea va deveni rece pentru aceasta perioada din an, cu precadere in intervalul 9 – 11 noiembrie. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 7 grade, iar cele minime vor deveni preponderent negative si se vor situa intre -3 si 1 grad, mediat pe regiune. Incepand din 13 noiembrie, temperaturile vor fi in crestere treptata, astfel ca vor depasi usor valorile climatologice specifice in a doua decada de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 8…12 grade si minime de 2 – 4 grade, mediat pe regiune. Probabilitatea pentru ploi se va mentine ridicata in majoritatea zilelor din intervalul de referinta si vor fi perioade in care cantitatile de apa cumulate pot fi mai importante. In jurul datei de 10 noiembrie se vor semnala si precipitatii mixte.

In Moldova, incepand din 8 noiembrie, valorile termice vor scadea brusc, astfel ca pe parcursul primei saptamani, vremea va deveni mult mai rece decat ar fi normal in aceasta perioada din an; in medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 8 grade, iar cele minime intre 0 si 4 grade, valori mai scazute, preponderent negative, urmand a se inregistra in diminetile de 11 si 12 noiembrie. Incepand din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi in crestere, ajungand la valori peste cele normale in a doua decada de noiembrie. Astfel, sunt estimate medii regionale de 7…13 grade ziua si 1…4 grade noaptea. Probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, dar cu precadere in perioada 8 – 11 noiembrie cand se pot cumula local si cantitati de apa mai importante. Si tot in aceeasi perioada, se vor semnala si precipitatii mixte.

In Dobrogea, in primele zile, regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele climatologic specifice acestei perioade din an, respectiv medii de 14…16 grade la cele diurne si 6…10 grade la cele nocturne. Scaderea brusca de temperatura ce se va resimti din data de 10 noiembrie va determina o vreme mai rece decat normal, cu maxime de 7…9 grade si minime de 3…6 grade. Pentru cea de-a doua saptamana sunt estimate temperaturi in crestere ce se vor situa peste cele obisnuite ale perioadei, cu valori mediate pe regiune de 10…14 grade, la maxime si de 3…7 grade la minime. Probabilitatea pentru ploi se va mentine ridicata in special in prima saptamana cand vor fi intervale in care se vor cumula cantitati de apa mai insemnate.

In Muntenia, incepand din data de 8 noiembrie, vremea se va raci brusc si semnificativ, devenind mult mai rece decat ar fi normal in aceasta perioada din an. Valorile maxime mediate regional vor scadea pana la un ecart de 6…8 grade, iar cele minime pana la 1…4 grade, temperaturi usor mai mari fiind de asteptat doar in sud-estul regiunii in 8 si 9 noiembrie. In cea de-a doua saptamana, temperatura aerului va fi in crestere, ajungand la valori peste cele climatologic specifice, respectiv 10…14 grade ziua si 3…7 grade noaptea, medii pe regiune. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor se va mentine ridicata pe parcursul primei saptamani cand vor fi intervale in care se vor cumula cantitati de apa mai insemnate. In zilele cele mai reci, trecator vor fi posibile precipitatii mixte.

In Oltenia, pe parcursul primei saptamani, vremea se va raci semnificativ, astfel ca valorile de temperatura vor fi mai scazute decat cele obisnuite ale perioadei, cu maxime de 6…9 grade si minime de 0…4 grade, medie regionala. Dupa data de 13 noiembrie este estimata o crestere treptata a valorilor termice, acestea urmand a se situa usor peste cele specifice climatologic, cu maxime de 9…12 grade si minime de 3…6 grade noaptea, mediat pe regiune. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor se va mentine relativ ridicata, in special pe parcursul primei saptamani cand vor fi intervale in care se vor cumula cantitati de apa mai insemnate.

La munte, vremea va intra intr-un proces de racire, astfel ca in intervalul 9-12 noiembrie valorile termice se vor situa sub mediile climatologice, cu minime de -10…-5 grade si maxime de -2…3 grade. Pentru cea de-a doua saptamana se estimeaza o crestere treptata a temperaturilor ce vor deveni apropiate de cele normale pentru perioada din an. Probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata, cu precadere in prima saptamana, cand local se vor cumula cantitati de apa mai insemnate. In perioada 9-11 noiembrie vor fi mai ales ninsori, iar in restul intervalului se vor semnala precipitatii mixte.Imagini pentru meteo

Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.

Modificare MAJORĂ în magazinele din România, începând de azi

Joi, 20 octombrie, intră în vigoare Ordinul președintelui ANPC nr 183/2016 privind informarea consumatorilor de către comercianții care pun în vânzare produse obținute din alimente congelate. Normativul se referă la produse de patiserie și alte preparate obținute din ingrediente congelate.

“Operatorii economici care comercializează către populație pâine, produse de panificație și produse de patiserie obținute din produse congelate, precum și unitățile de restaurație colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligația de a informa consumatorii”, arată noul Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), potrivit realitatea.net.

Informarea consumatorilor se face „prin afișare la loc vizibil, lizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea, după caz, pe un afiș, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoțesc produsul, cu mențiunea “produs/din produs decongelat””.

În sensul acestui Ordin, „produsul alimentar congelat este: pâine și produse de panificație, produse de patiserie, carne/produse de origine animală, legume, fructe”.

În cazul constatării nerespectării condițiilor igienico-sanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, „Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor informează instituțiile responsabile cu atribuții în domeniu”, pai prevede normativul.

Patronatele din industria de morărit și panificație au semnalat de mai multe ori faptul că în mare parte pâinea care se vinde pe post de pâine proaspătă vine de fapt de peste graniță, în formă congelată, ca și unele produse din patiserii sau covrigării.

Kaufland a lansat o aplicație de cumpărături cu ajutorul căreia clienții vor sta doar 30 de secunde la casă

Kaufland România a lansat astăzi, în premieră în țara noastră, o aplicație pentru cumpărături, “Scan&Pay”, ce promite clienților un timp de așteptare la casă de doar 30 de secunde, au declarat reprezentanții retailerului într-o conferință de presă. Astfel, clienții magazinului din Barbu Văcărescu, unde există două case de marcat speciale pentru această tehnologie, vor putea face cumpărăturile folosind telefonul mobil pentru a scana produsele imediat ce le pun în coș.
_EYE0480

Aplicația este compatibilă cu toate tipurile de smartphones și poate fi descărcată gratuit de pe platformele iOS sau Android.

„Ne bucurăm să introducem pentru prima dată în România acest instrument digital care schimbă modul în care facem cumpărăturile și ne permite să le dăruim clienților mai mult timp – un bun neprețuit în ziua de astăzi. Politica noastră este să ne adaptăm în permanență la nevoile clienților noștri prin tot ceea ce facem, ajutându-i să se bucure de o experiență de cumpărături de calitate, din toate perspectivele”,explică Bogdan Alexe, Director VT Organizare Procese, Kaufland România.

Casele de marcat ”Scan&Pay” din hipermarket-ul Kaufland din Barbu Văcărescu sunt cele cu numărul 17 și 18, iar reprezentanții magazinului se așteaptă ca 10% dintre cei care trec pragul magazinului să plătească la aceste case.

 

Cum funcționează aplicația?

Deși aplicația poate fi descărcată și folosind datele mobile, în magazin poate fi utilizată doar cu ajutorul conexiunii wireless a magazinului. Pentru a putea începe scanarea produselor, utilizatorii trebuie să introducă câteva date personale: nume, prenume, adresă de e-mail și, opțional, adresa fizică. Apoi, fiecare produs adăugat în coș va fi întâi scanat de client prin aplicație și adăugat, deci, și în coșul virtual de cumpărături.

Când sesiunea de cumpărături ajunge la final, aplicația va genera un cod QR (n.r.: bonul final virtual) ce va fi scanat de casierul de la casele Scan&Pay. Practic, prezentarea codului și plata efectivă cu numerar sau prin card este tot ce are de făcut clientul, evitând punerea produselor pe bandă și scanarea de către casier.

Bineînțeles, acest sistem tehnologic are și dezavantaje, după cum spun și oficialii Kaufland. Ei se așteaptă și la pierderi, clienții putând să “uite” să scaneze anumite produse.Bogdan Alexe_Director VT Organizare Procese

Bogdan Alexe, Director VT Organizare Procese, Kaufland România

Pentru a controla pierderile, casierii Scan&Pay vor face, din când în când, rescanarea coșului de cumpărături. De aceea, utilizatorii primesc rating-ul ”5” imediat după instalare, pe o scară de la 1 la 10. Acest proces se face la întâmplare, dar un ”coș corect” îți poate aduce o notă mai bună în aplicație, iar așa vei fi verificat din ce în ce mai rar.

Kaufland este cel mai mare retailer din România cu afaceri de 9,17 miliarde lei (2,063 miliarde euro) în 2015, în creștere cu 14,7% comparativ cu anul anterior. Profitul net al companiei a urcat cu 58%, la 649 milioane lei (146 milioane euro).

Rețeaua numără 110 magazine în România.

Eurocel.ro lanseaza o noua gama de huse Allview P6 Life

Husa Flip Allview P6 Life, PREMIUM CASE, NegruEurocel.ro este un magazin care isi presteaza serviciile in mediul online si care plaseaza pe piata huse pentru telefoanele mobile, folii de protectie confectionate din sticla, incarcatoare normale sau auto, baterii interne sau externe, hands-free-uri, selfie-stick-uri  si o multime de alte accesorii pentru gadget-uri.

De curand, magazinul online Eurocell.ro a lansat o noua gama de huse pentru telefoanele mobile Allview P6 Life.

Posesorii acestor telefoane care isi indreapta atentia catre noua gama de huse din stocul magazinului Eurocel.ro au la dispozitie un numar generos de modele, mai exact 32 de huse diferite.

Preturile diferitelor modele de husa Allview P6 Life sunt avantajoase si difera de la produs la produs in functie de brand-ul producator, de materialele utilizate la fabricare si de design.

Odata cu lansarea acestei game de huse, scopul echipei Eurocel.ro este de a se adresa tuturor preferintelor estetice sau bugetelor posesorilor de telefoane Allview P6 Life.

 Ce modele de huse Allview P6 Life comercializeaza Eurocel.ro?

Husele Allview P6 Life de la Eurocel.ro sunt confectionate din materiale de Husa Flip Allview P6 Life cu inchidere magnetica, AIMI, Maroinalta calitate precum pielea ecologica, siliconul TPU, plasticul sau sticla securizata oferind astfel un grad de protectie sporit.

De asemenea, culoarea huselor poate fi alba, alb-transparenta, albastra-navy, albastra-verde, fumurie, maro, neagra, rosie, roz, turcoaz sau verde.

Catalogul virtual al magazinului este prevazut cu functii de filtrare astfel incat sa identificati rapid produsul dorit si contine urmatoarele modele de huse Allview P6 Life:

 • Husa Flip Premium Case- acest model se adreseaza femeilor intrucat are culoarea roz si este confectionat din piele ecologica
 • Husa Flip prevazuta cu un sistem de inchidere pe baza de magneti- este confectionata din piele ecologica si are culoarea maro. Datorita sistemului de inchidere ofera un grad de protectie optim telefonului
 • Husa Tpu de culoarea verde crud, a carei nuanta este mata- acest model este realizat dintr-un silicon special si ofera un acces usor la butoanele telefonului. Datorita siliconului, aceasta husa are o aderenta buna
 • Husa realizata din silicon de culoarea fumurie
 • Husa Allview P6 Life prevazuta cu un geam care faciliteaza verificarea notificarilor.Husa este tip carte, are culoarea rosie si este realizata din piele ecologica

Pe langa aceste modele de huse, Eurocel.ro mai comercializeaza huse cu imprimeuri. In stocul magazinului exista modele cu reprezentari grafice ale unor chitare stropite pe alocuri cu pete de culoarea verde sau albastra.

Avand in vedere ca la realizarea huselor de telefoane Allview P6 Life s-au folosit atat pielea ecologica, cat si siliconul, acestea au fie un aspect elegant, fie un aspect modern.

Cum se poate cumpara o husa Allview P6 Life?

Husa TPU Mat Allview P6 Life, VerdeIntre magazinele online si cele care isi presteaza serviicile in mall-uri sau care sunt localizate stradal sunt o serie de diferente, iar una dintre cele mai importante consta in modalitatea de cumparare.

In timp ce pentru a va cumpara un produs de la un magazin normal trebuie sa va faceti timp si sa ajungeti la acesta, singurul lucru pe care trebuie sa il faceti pentru a cumpara o husa de la Eurocell.ro consta in a va aseza in fata unui calculator si a plasa o comanda online.

Aceasta se efectueaza pe site-ul Eurocel.ro si presupune completarea datelor de facturare sau de livrare.

Bumstock.com prezinta o noua colectie de haine en gros

Bumstock.com este un magazin online care plaseaza pe piata haine ce se haine-en-gros-copii-pot achizitiona en gros. Hainele acestui magazin se adreseaza atat copiilor, cat si adultilor.

Persoanele interesate de cumpararea unor haine angro se pot orienta catre stocul pus la dispozitie de magazinul online Bumstock.com pentru ca acesta contine o gama generoasa de imbracaminte.

Avand in vedere faptul ca magazinul comercializeaza un numar mare de modele de haine en gros, miza Bumstock.com rezida in a multumi un spectru cat mai larg de preferinte, necesitati si de bugete.

Pe langa aceste lucruri, intre un magazin care isi desfasoara activitatea in spatiul virtual si un magazin stradal exista o deosebire esentiala care consta in modalitatea de achizitie a hainelor en gros. Primul le pune la indemana clientilor sai o modalitate rapida de cumpararea. Aceasta consta intr-o comanda online, care se poate plasa fie de la un calculator personal, de acasa, fie de pe un telefon care dispune de Internet.

Avand aceasta posibilitatea, clientii Bumstock.com nu mai sunt nevoiti sa strabata traficul sau sa verifice stocul fiecarui magazin stradal pentru a isi cumpara haine en gros.

Haine en gros- ce articole de imbracaminte se pot gasi la Bumstock.com?

Hainele en gros de la Bumstock.com se remarca prin faptul ca se pot achizitiona la preturi competitive, care difera de la produs la produs in functie de brand si de materiale folosite la confectionare.

Persoanele aflate in cautarea unor haine en gros isi pot indrepta atentia catre colectia pusa la dispozitie de magazinul online Bumstock.com. In aceasta sunt incluse urmatoarele articole de imbracaminte:

 • Imbracaminte de dama en-gros: in aceasta categorie, clientii pot gasi haine angro blugichiloti, tricouri, esarfe, rochii pentru adolescente, fuste de dama, pantaloni de dama, sosete din plasa sau bluze
 • Imbracaminte de barbati en-gros: in aceasta categorie, clientii pot gasi tricouri barbatesti, sosete sau pantaloni scurti
 • Imbracaminte de copii en-gros: aceasta colectie cuprinde boxeri pentru adolescente sau bluze pentru copii a caror varsta variaza de la 3 la 10 ani

 

De asemenea, Bumstock.com furnizeaza si articole de incaltaminte pentru barbati, dame sau copii, care se pot achizitiona en gros.

Hainele en gros de la Bumstock.com sunt confectionate din materiale de inalta calitate si prezinta un design in conformitate cu cele mai noi tendinte din moda.

Pe langa aceste lucruri, persoanele interesate de cumpararea hainelor en gros, datorita functiilor de filtrare ale site-ului, pot ajunge intr-un timp rapid la produsul dorit. In raport cu un angro stradal, care isi aranjeaza marfa intr-un depozit sau pe rafturi, hainele en gros de la Bumstock.com sunt centralizate intr-un catalog virtual, care nu necesita combustibil consumat pentru a fi vazut, ci doar deschiderea calculatorului.

imbracaminte en gros adulti

Bumstock.com- cum se poate contacta un reprezentant?

Asadar, daca sunteti interesati de cumpararea hainelor en gros, inainte de a strabate traficul pana la un angro stradal, puteti sa aruncati o privire in colectia Bumstock.com.

Daca subzista intrebari, un reprezentant Bumstock.com va sta la dispozitie cu toate informatiile necesare la numarul de telefon 0749.867.517.

Tobele de copii de pe Ilbambino.ro sunt pentru micii muzicieni

set-tobe-baterie-completa-reigTobele de copii marca Ilbambino.ro sunt instrumentele muzicale de care orice copil are nevoie pentru a se putea exprima liber. Cu ajutorul unui set de tobe pentru bebelusi sau pentru copii mai mari, prichindeii vor invata sa isi coordoneze miscarile si isi vor dezvolta abilitatile muzicale. Magazinul online Ilbambino ofera o gama variata de tobe pentru copii, disponibila aici: https://www.ilbambino.ro/tobe-pentru-copii/, de unde pot fi si comandate. In functie de varsta copilasului, puteti alege un set de tobe care sa il ajute pe cel mic sa se distreze in voie pentru ore intregi.

Tobe pentru cei mici si cei mai mari

Tobe pentru cei mici disponibile pe site-ul oficial Ilbambino.ro sunt toate modelele tobe-bongo-halilitde tobe si seturi de tobe pentru copii. Acestea vin in diferite forme si modele si sunt create special pentru anumite categorii de varste. Pentru cei mici, producatorii Ilbambino ofera modele speciale, care pot fi folosite inca din primele luni de viata.

Modelul Discovery Drums Baby Einstein este  o toba de bebe multisenzoriala ce ofera trei modalitati de joaca prin numere, culori si muzica. In timp, toba de bebe il va ajuta sa invete cuvinte in limba engleza, franceza si spaniola. Acest tip de tobe pentru copii se dovedesc utile pentru cei mici deoarece il invata sa-si coordoneze miscarile intr-o modalitate distractiva.

Pentru prichindeii de peste trei ani, Ilbambino detine o gama larga de seturi de tobe pentru copii. Fie ca sunt statice si seamana cu un set de tobe real, fie ca sunt mobile si permit prinderea de corp prin intemediul unei curele, tobele pentru copilasii mai mari vor fi intotdeauna distractive.

Setul de tobe pentru copii Drumm Bass cu Scaun Bontempi este compus din patru tobe (bass, doua tobe laterale si cymbal) precum si doua bete pentru batut. Un set de tobe in miniatura, aceste tobe pentru copii ofera distractie de calitate printr-o experienta foarte asemanatoare celei reale.

Copiii cu varste mai mari vor putea folosi tobele special create pentru ei. Unul dintre modele de tobe pentru ei este setul de tobe Drummer cu pedala Bontempi. Cu un design realist, acesta este compus din  sase tobe, scaun si bete.

Toba pentru copii – instrument sigur pentru joaca

Un set de tobe pentru copii marca Ilbamino.ro este confectionat din materiale 100% sigure pentru cei mici, astfel incat nu vor exista sanse ca prichindeii sa se loveasca, insa este recomandat sa fie supravegheati in timp ce se joaca.

In colectia de seturi de tobe Ilbambino sunt disponibile modelele principalilor producatori de instrumente muzicale pentru copii, printre care si:

 • Halilit
 • Infantino
 • New Classic Toys
 • Bontempi
 • Reig Musicalesset-tobe-rock-drummer-cu-scaun-bontempi

Puteti comanda un set de tobe pentru copii sau oricare alta jucarie pentru prichindei de pe site-ul oficial Ilbambino. Modalitatile de comandare facile si timpul scurt de livrare va asigura ca ei mici se vor putea bucura de noile jucarii sau accesorii in cel mai scurt timp. Este cunoscut faptul ca muzica este importanta in mod special pentru dezvoltarea prichindelului, insturmentele muzicale pot fi folosite inca din primele luni de viata.

Sandalele de dama marca Zevo.ro aduc confort si relaxare piciorului

Sandalele de dama din colectiile magazinului online Zevo.ro vin in intampinareasandale din piele dama culoare alba doamnelor si domnisoarelor care se afla in cautarea unor incaltari speciale de vara, de calitate. Alegerea unei perechi de sandale de dama din piele naturala devine un proces simplu prin intermediul site-ului Zevo.ro deoarece magazinul aduce colectiile celor mai buni producatori de incaltaminte din piele naturala. Astfel, orice pereche de sandale ati cumpara de pe site-ul Zevo, veti avea siguranta ca veti purta incaltaminte confortabila si de calitate, din piele naturala.

Sandale din piele naturala pentru fiecare doamna

Sandale din piele naturala pot purta atat doamnele care prefera tinutele elegante, cat si cele care stilul casual, si chiar si domnisoarele care vor sa impresioneze prin stilul personal. Sandalele din piele naturala au un aspect anume, pielea folosita exprima calitate si ofera piciorului confortul necesar purtarii chiar si pentru perioade indelungate. Cateva dintre colectiile de sandale disponibile pe site-ul www.Zevo.ro sunt urmatoarele:

 • Tamaris menorquinas – acest model tipic spaniol de sandale de dama estesandale-din-piele-dama-tamaris-menorquinas confectionat din piele naturala cu aspect de piele de sarpe. Culoarea roz metalic, in tendinte face acest model preferatul domnisoarelor care prefera tinutele casual dar moderne, care sa exprime stilul personal. Calitatea pielii, brantul realizat tot din piele si talpa joasa, flexibila, fac acest model usor de purtat si accesorizat.
 • Rieker navy sweet – colectie de sandale de dama de culoare bleumarin, cu platforma de 2 cm si toc de 7 cm. Se inchid printr-un sistem velcro si au pe partea din fata o bareta cu elemente florale. Sunt potrivite doamnelor si domnisoarelor ce prefera tinutele retro-sic.
 • Tamaris light gold – aceasta colectie de sandale realizate din piele intoarsa bej si au toc subtire, de 8 cm. Acest model se potriveste tinutelor de cocktail si sunt perfecte pentru rochii usoare, de vara. Se inchid cu catarama.
 • Giuseppo musigny – sandale de piele realizate din nabuc, in nuante de turquise, mov si verde. Model colorat, se potriveste tinutelor casual, lejere, de vara.
 • Marco Tozzi muscat antic – confectionata din nabuc, aceasta colectie de sandale din piele, pentru doamne, are un brant special care se muleaza in functie de forma talpii dupa primele utilizari, facand mersul unui foarte comod. Talpa este una ortopedica, inalta de 3 cm, sistemul de inchidere este cu bareta. Stilul potrivit acestui model este casual.

Incaltaminte din piele naturala marca Zevo- modele potrivite pentru vara

Fie ca este vorba de sandale de dama, papuci medicinali, pantofi sau balerini, sandale-din-piele-dama-rieker-navyincaltamintea de piele confera un confort sporit pe timpul purtarii. Pe langa aspectele legate de confort si aspect, sandalele din piele naturala, la fel ca si restul tipurilor de incaltaminte realizata din piele naturala se pot purta pentru perioade indelungate fara a se degrada. Pentru a va asigura ca incaltarile dumneavostra au rezistenta maxima in timp, este importanta ingrijirea pielii naturale prin folosirea produselor special create pentru acest tip de material.

Tricicletele din colectia noua Ilbambino.ro sunt acum pe site!

tricicleta-cu-maner-kaki-puky

Tricicletele marca Ilbambino din noua colectie au fost introduse pe site. Noile modele de triciclete pentru copii pot fi vizualizate si comandate accesand linkul: https://www.ilbambino.ro/triciclete-copii/, de unde le puteti si comanda. Atat pentru copiii mici, care nu a inca experienta legata de mersul pe tricicleta, dar si pentru copiii mai mari, care stiu deja cum sa utilizeze o tricicleta, modelele de pe Ilbambino.ro sunt perfecte pentru copilasii care sunt atrasi de joaca in aer liber.

 

Triciclete pentru copii- ce modele ofera Ilbambino.ro

Colectiile disponibile pe site-ul oficial Ilbambino ofera o gama larga de tipuri de triciclete, care, in functie de accesoriile pe care le detin, pot fi potrivite pentru copilasul dumneavoastra. Cateva dintre colectiile de tricilclete pentru copii, in mare voga in perioada actuala, sunt:

 • A28 Bertoni – tricicleta recomandata copilasilor cu varste cuprinse intre 3 tricicleta-chipolino-racer-movsi 5 ani sau pana la greutatea de 25 de kilograme. Tricicletele din gama A28 Bertoni au ghidon cu manere care impiedica alunecarea, sezut ergonomic si roti mari, cu aparatoare antistropi in partea din fata.
 • Boby Deluxe de la Milly Mally – tip de tricicleta special creat pentru copiii cu varste cuprinse intre 10 si 36 de luni. Modelul are maner detasabil, roti cauciucate, parasolar detasail si scaun foarte confortabil. Suportul pentru picioruse este detasabil si se poate folosi in perioada in care copilasul nu stie sa mearga singur pe tricicleta. Manerul pentru control este si el detasbil si poate fi folosit de catre parinti. Alte accesorii sunt: cos si geanta pentru depozitare, sonerie, centura de siguranta, roata din fata care se poate bloca.
 • Chipolino Racer – Colectie de triciclete care poate fi folosita de copiii de pana la 5 ani. Bara de protectie si manerul sunt detasabile, scaunul confortabil contine si o perna. Cantareste 9,5 kilograme si poate sustine o greutate a copilasului de pana la 25 de kilograme.
 • B50 2016 Lorelli – tricileta poate fi folosita de copilasii de maxim 3 ani. Manerul pentru control are protectie temic. Scaunul poate fi rotit la 360 de grade si se poate regla in functie de distanta dorita fata de ghidon. Modelul are doua tipuri de suporturi pentru picioruse, care pot fi folosite in perioade diferite din viata copilasului. Ghidonul cu manere anti-alunecare are si sonerie si far cu 3 leduri.

Cum comandati triciclete pe Ilbambino.ro

Produsele de pe Ilbambino se pot comanda in oricare dintre cele 4 metode tricicleta cu copertina si sezut reversibilposibile. Puteti comanda direct pe site, prin adaugarea articolelor dorite in cosul virtual de cumparaturi, sau prin utilizarea live chatului deschis, in coltul din dreapta al site-ului. Mai puteti comanda produsele dorite telefonic, prin aplearea numarului de telefon 0732.754.171, sau prin mail, folosind adresa de e-mail office@ilbambino.ro. Produsele comandate pot fi trimise prin curierat rapid la adresa stabilita contra unei taxe de 19 RON in interiorul Bucurestiului si 23 RON in restul tarii. Putei opta insa pentru ridicarea de la sediul din Bucuresti, optiune care nu include o taxa de transport.

Descopera facilitatile oferite de produsele cu led!

Proiectoarele led sunt solutia ideala pentru afacerea ta datorita avantajelor reprezentate, printre altele, de durata lunga de functionare si economia de energie electrica.

In cadrul unei companii sau magazin, proiectoarele led pot oferi siguranta proprietarului deoarece se poate semnaliza daca cineva a intrat prin efractie in aria de detectare si alarma respectiva se poate opri automat cand persoana in cauza paraseste aria de detectare.

De ce sa utilizezi un produs cu led precum este proiectorul

proiectoare led stand performante

Proiectoarele led de la Led-Zone au o putere cuprinsa intre 10 si 200 W, unele cu o putere si consum mai mic altele cu o putere si un consum mai mari, dvs avand posibilitatea de a alege in functie de nevoile de businessului dvs. De asemenea, se poate controla nivelul de iluminare.

Aceste sisteme de iluminat cu led sunt fabricate din materiale solide si astfel sunt rezistente la vibratii, miscari bruste si chiar la vreme neprielnica.Comparativ cu lampile HID, proiectoarele led economisesc pana la 60% din energia consumata. In situatia in care detineti un magazin in care sunt obiecte de arta, artefacte sau stofe e recomandat sa aveti sisteme led dat fiind faptul ca acestea nu emit radiatii ultraviolet care pot afecta calitatea produselor precizate mai sus. Totodata proiectoarele led ca si alte sisteme led nu conserva energia si nu contin alte substante daunatoare mediului.

In ultimii ani tot mai multe companii au recurs la schimbarea obiectelor de iluminat traditionale cu cele pe baza de led date fiind avantaje precizate in randurile de mai sus.